Kategorier
Ukategorisert

Rein energi

Jeg kan lite om samer, og menneskerettigheter har jeg heller ikke veldig god kjennskap til. Men jeg prøver å følge med på nyheter, og har gjort det i nesten 40 år.

Noen saker husker jeg, eller er blitt påminnet. En av den saken om Altavassdraget. Kort oppsummert kommer vannkraft i konflikt med samene sin kultur. https://snl.no/Alta-saken

Bagnsdammen har vel lite med saken å gjøre, men i kraft av å produsere kraft fikk den være med her.

Tsjernobylulykken husker jeg. Blant annet fordi Valdres ble hardt rammet av radioaktivt nedfall. Nedforing av sauer var tema i lokalavisen i årevis. For moroskyld googlet jeg reinsdyr og Tsjernobyl.  Fikk en del treff.  Kort oppsummert: Sopp samler på radioaktivt nedfall. Rein elsker sopp. Radioaktiv rein kan ikke spises. Kjernekraft er en stor risiko for reinkjøtt. https://www.nrk.no/innlandet/radioaktiv-rein-kunne-ikke-slaktes-1.11926895

Fosen, vindkraft og reinsdyr trenger vel ingen presentasjon?

Prøvde å finne ut hvordan reinsdyr og fossilt brensel passer sammen. Strengt tatt virker det ikke som  klimaendringene er noen problemer for reinsdyrene i seg selv. De får bare mer mat. Problemet er alle de andre dyrene som nå holder seg unna reinbeitene på grunn av den matmangelen som er der. Disse dyrene vil jo innta områdene om mattilgangen øker og da utkonkurreres trolig reinsdyrene.

Enkelte oversikter sier opptil 40 % av Norge berøres av reinbeiterestriksjoner. I hodet mitt har vi et gedigent problem om ingen energi skal produseres i konflikt med reinbeiteinteresser. Ikke bare er 40 % av landet beslaglagt av reininteresser, men de produksjonsmetodene som er arealeffektive, slik som atomkraft og olje, utgjør også en trussel.

Så har vi jo samer. Jeg kan lite om dem, men et raskt googlesøk viser at 17 000 var registrert i sametingets valgmanntall i 2017. Det er helt sikkert mange flere samer, uten at det gjør dem til veldig mange. Tromsø er kommunen med flest registrerte samer. Oslo ligger på 5. plass. Om samene i Oslo ønsket en livsstil uten tilgang på energi hadde jeg nok kjent til det. Fordomsfull som jeg er går jeg ut fra at samene i Tromsø ønsker å bruke strøm som andre innbyggere i Tromsø. I tillegg finnes også avisartikler som langt på vei antyder uenighet mellom samer i spørsmålet mellom rein og strøm. Hvor mange samer er det egentlig som kjemper for sin kultur?

Jeg for min del er meget skeptisk til vindkraft som løsning på klimaspørsmålene. Og elendig saksbehandling av de tre forrige regjeringene er jo rett og slett elendig. Konsesjoner skal gir på riktig grunnlag. Selv om rettssystemet i Norge går på nederlag etter nederlag for tiden med avsløring av feil dommer, og trenering av opptak av gamle saker, mener jeg vi har et problem om Høysterett ikke blir øverste nasjonale domsinstans. Men. Jeg kjenner jeg må lese meg opp på menneskerettighetene. I min enkel omgang med denne saken sier hodet mitt at menneskerettighetene er et problem. Det er jeg usikker på om jeg kan være bekjent av. Hvor politisk ukorrekt er det vel ikke å si at menneskerettighetene er et problem? Håper jeg kommer til en annen kunnskap når jeg har lest meg opp.   

Legg inn en kommentar