Kategorier
Ukategorisert

Kildekritikk

Kildekritikk er utrolig viktig. Og egentlig skremmende enkelt. Konklusjonen min er følgende: Du kan aldri stole på det du leser.

I forbindelse med boken jeg fortsatt kladder på møter jeg mange vedtatte sannheter. En ting blir sant om det gjentas ofte nok. Dessverre. For det er jo ikke sant. Slik vitenskapelig.

En sannhet, som de fleste kjenner til, både blant mine tidligere kollegaer, journalister og de som kommenterer på facebook er denne: Alt for mange lærere slutter i jobben alt for tidlig. Det er jo lett å si seg enig i dette uklare utsagnet. Men hva betyr det egentlig?

Jeg har prøvd å finne ut hva alt for mange lærere slutter for tidlig betyr. For det første er mange et meget uklart begrep for mengde. Mange i forhold til hva? Et søk på internett viser mellom 20 % og 25 % frafall etter 10 år. Byttes lærer ut med sykepleier, elektriker, eller annet, så viser det seg at få lærere slutter i jobben i løpet av 10 år. Andre arbeidsgrupper har «styggere» tall. Muligens er rett konklusjon at mellom 20 % og 25 % av Norges utdannede driver med noe annet enn det de er grunnutdannet til etter 10 år? Men da teller vi også muligens dem som aldri begynte i jobben etter endt utdanning. Interessante tall det også, men har de sluttet i jobben?

Det er også interessant å se hvor menneskene som slutter blir av.  Omtrent noe slikt som: «hva er definisjonen på sluttet». I den grad jeg har funnet rett tall går den største gruppen «omskoleringer» til kategorien uføre. I hvilken grad de er uføre grunnet jobben aner jeg ikke. Er de uføre av andre grunner så er vel neppe arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon relevant?

Ulike statistikker viser også ulike tall. De verste tallene, min definisjon av verste, dukker opp når overgang til private skoler og skoleledelse defineres som å ha sluttet som lærer. Å si en lærer i privatskole har sluttet som lærer, tror jeg ikke den venstrestes venstresiden sier en gang. At en overgang til undervisningsinspektør, miljøterapaut, assisterende rektor. etc. er å slutte som lærer kan jeg vel si meg enig i, kanskje. Men er det et problem? Mange, deriblant meg, mener en viss andel av skoleledere bør ha bakgrunn fra klasserommet. Da tilhører ikke disse kategorien «alt for mange».

Etter en kildekritikk av utsagnet «alt for mange lærere slutter for tidlige» er konklusjonen at det aner jeg ikke. Jeg for min del sluttet et år for sent.   

Legg inn en kommentar