Kategorier
Utbrent adjunkt

Hvalen veidde 3 meter

I disse tider florerer det av bilder og innlegg i avisene om mennesker som er nærmere enn 1 meter fra hverandre. Illustrasjonsbildene viser gjerne mennesker med god avstand seg imellom. Det fikk meg til å senke på denne besvarelsen på en matematikkoppgave: Hvalen veier 3 meter.

Det er innlysende at mennesker som mener en meter tilsvarer vekten av en liten hval synes folk går vel nær hverandre. Avstand og målestokk kommer inn i matematikkfaget etter at mange av elevene har falt ut. I tillegg er avstand og målestokk gjerne en teoretisk greie. Mang en elev har ikke gått en meter i løpet av 10 år på skolen. Det har selvfølgelig beveget seg såpass, men aldri med bevissthet rundt at dette er en meter. En meter er et eksakt mål.

Mine første møter med lengde som noe praktisk og eksakt kom gjennom snekkerjobben hos bestefar. Som tidligere nevnt fikk jeg jobb som snekker da jeg var 4 år. I den verden var en cm et praktisk mål og ikke noe vi satt og gjorde om til millimeter eller meter i en kladdebok. Det var også noen møter med avstand i idrettsverden, da vi blant annet løp 60 meter og målte opp lengder for idrettsmerker med mer.

Det kan være at vi lærte litt om lengder og avstand i kunst og håndverk, men jeg husker det mer som at vi fikk tildelt ferdig kappa planker og tøystykker. Fra min egen lærerpraksis er dette minnet styrket. Vi blir jo hele tiden minnet på at tøy og planker er så dyrt at feilkapping ikke må forekomme. Oppmåling er det billigere å lære i kladdeboka.

De første og siste årene av min lærerkarriere jobbet jeg som barneskolelærer, på skoler som satset på uteskole. I løpet av disse årene opplevde jeg en merkelig holdningsendring blant elevene. De siste årene var læring knyttet til pult og bøker. Egentlig er ikke dette så merkelig siden hele samfunnet sverger til teori som det eneste saliggjørende. Dette ble jo også bekreftet ved at uteskolen Lutvann ble omgjort til en skole med valgfrihet for lærerne og folk uten ferdigheter nok til å kle på seg polvotter ble ansatt.

Kanskje kan pandemien lære oss at 1 meter er noe eksakt og ikke bare 0,001 km, 100 cm, 1000 mm og 10 dm. Jeg har mine tvil for pandemievalueringen skal nok gjøres av teorielskere.

Skolen kommer nok fortsatt til å veie 3 tonn, for elevene som har sin styrke i det praktiske.     

Legg inn en kommentar