Kategorier
Ukategorisert

Den nasjonale kollapsen.

Jeg handler litt med aksjer. Mest for å lære det økonomiske språket og psykologien som råder der. Jeg angrer. I takt med økt lærdom synker troen på Norge som velferdsnasjon i fremtiden. Ganske mye av kunnskapen hadde jeg som før. Har jo alltid fulgt med på samfunnsutviklingen. Det nyoppdagede er hvor utrolig tydelige signalene er, uten at noen bryr seg.

Kronekursen og jeg har utviklet oss likt de siste 15 årene. Styrken er halvert. Noen idioter skylder det på Støreregjeringen. Jeg kaller dem idioter av tre grunner. 1: Bare idioter tror Støre har styrt Norge de siste 15 årene. 2: g det er bare idioter som ser seg tjent med å støye bort de seriøse problemene Norge står i. 3: Det er rimelig tullete å tro Støre bryr seg om formen min.

Med halvert kroneverdi avtar arbeidsinnvandringen dramatisk. En timelønn på 200 kroner fristet folk den tiden det var 35 Euro, men nå er det plutselig bare 17 Euro. I skigardsbransjen har jeg sett konturene av dette i mange år. Men det er ufarlig. I verstefall drites det ned noen flere hytteverandaer eller ripes noen flere biler. Av suer altså. Antall puber og restauranter som går konkurs vil trolig øke ganske mye i mangel på arbeidskraft. Det er nok heller ikke så farlig. Folk kan ødelegge levera si hjemme. Langt viktigere synes jeg helsevesenet er. De gangene jeg har vært innom legekontor eller sykehus har jeg hørt svensk, dansk eller norsk med utpreget aksent. Hva skjer når helsevesenets tilgang på arbeidsinnvandrere reduseres grunnet svak krone? Hva skjer når alle i helsevesent snakker norsk? Blir det så lang avstand mellom dem at de må rope eller ringe? Og er norske verft og andre industriarbeidsplasser konkurransedyktige uten fagarbeidere fra utlandet? Vil industriklynga på Raufoss overleve når alle må hente industriarbeiderne sine fra Innlandet? Mange bønder pløyde ned avlingene sine under pandemien da det manglet arbeidskraft til å innhøstingen. Hva om denne arbeidskraften heller tjener pengene sine i andre land?  

Første gangen jeg var i Thailand delte jeg på 4 når jeg skulle finne verdien av denne i NOK. Sist delte jeg på 3. Verdien av utregningen var 0 siden kalkulatoren lå hjemme.

Det fine med svak krone er turisttilstrømmingen. Utlandsturer blir dyrere for nordmenn, så de velger nok i større grad Norge som ferieland, og mennesker som tjener pengene sine i Euro eller USD har jo halvert utgiftene ved Norgesferie. Langt flere turister kommer trolig. Og de må vi trolig betjene ved hjelp av norske hender. Og det med en arbeidsledighet på 3 % eller noe.     

Nå er for så vidt ikke scenarioet over så skremmende. Det som skremmer er grunnen til kronekollapsen. Slik jeg tror den er. Utenlandske investorer ser at Norge krasjlander den dagen oljensamfunnet er slutt. Vi har ikke greidd overgangen. Nå har krigen i Ukraina utsatt kollapsen en del år. Oljenæringen i vesten fikk et oppsving med gasstoppen fra Russland. Jeg skjønner godt hvorfor Russland krever skikkelig etterforskning av gassrøreksplosjonene. Mange hadde bedre motiv enn Russland til å sprenge dem.

Jeg kan skjønne hvorfor noen vil kaste Støre, men hvorfor de ønsker Solberg tilbake er uforståelig. På 8 år greidde hun ikke gjøre tiltak som styrket verdien av den norske kronen. 8 viktige år ble kastet bort. Kronekursen viser oss hvilke utsikter investorene ser for landet vårt. Vi har langt større utfordringer enn dyre billetter til Syden. Jeg håper folk oppdager det snart. Eller så er det aller beste at jeg ikke har skjønt en dritt og noen forklarer meg hva jeg har misforstått.

Legg inn en kommentar