Kategorier
Ukategorisert

Alternativ skoledag

Å tenke på en annen måte medfører ofte frustrasjon. Frustrasjonen gled over til en dyp depresjon etter jeg var så dum å etterspørre resultatet av forsvarets IQ-test. Livet mitt har alltid vært i moll. Det har jeg lært meg å takle. Denne depresjonen er noe nytt. Jeg lærer vel å takle den etter hvert. Øvelse gjør mester. Men nok om det.

Denne uken var den årlige instruktør i elvepadling for 30 folkehøyskoleelever uken. Et høydepunkt i arbeidssesongen. Tilfeldighetene vil at en av Norges aller beste elvepadlere gjennom tidene er med og holder dette kurset. Han dukket opp forrige år, og atter denne gang.

Gjennom mine 30 år som padler har jeg truffet mange av de beste padlerne i landet, og til dels i verden. Og vanligvis har jeg holdt avstand. På elva. For egen sikkerhets skyld. Men denne gode padleren er annerledes. Han ser nivået på de rundt seg, og legger listen der. Det oser trygghet. I tillegg er han pedagog med stor P. Han koser seg på elva også sammen med dårlige padlere. Og han tar drittjobbene om det øker trivselen for andre. Rett og slett en fin fyr.

Å surre kajakker er en drittjobb, og veldig god læring. Morsomt å se en 15-åring lære dette av en som har festet kajakker på diverse kjøretøy verden rundt. Historier om skulder på kajakk som passasjer på motorsykkel gir nok læring, om andre kulturer.

I Begna padleklubb har vi en veldig ivrig padler. Til tross for bare 15 somre i bagasjen er hen god til å padle og en ansvarsfull padler. Og skoleelev.

Som lærer har jeg alltid tenkt gagns mennesker er målet for skolen. Jeg vet regelverket for fri fra skolen er skjerpet inn. Elevfravær bekymret aldri meg som lærer, når jeg viste elevene var ute på noe de lærte av. Lekse på sydenferie var gjerne å lære noen fraser på sydensk, lære valutaregning og ha en formening om landet de besøkte når de kom hjem. Læring handler mer om å være bevist på forandringer i hjernen enn å komme gjennom pensum, slik jeg tenker. Med denne tanken søkte jeg, i samråd med foresatte om en alternativ skoledag for denne unge padleren. Selvfølgelig er det til hjelp for firmaet å ha en ekstra sikkerhetspadler, men hovedargumentet var læring for denne unge sjelen.

Til min store glede kjøpte skolen denne alternative tankegangen og eleven fikk være med Norges beste padler, ikke bare en, men to skoledager. SAUS fikk et stort pluss i boka mi. Og ungdommen lærte. Lærdommen han fikk med seg rent padleteknisk gidder jeg ikke gå inn på. Dere har jo allerede lest om en utrolig trivelig dyktig pedagog med fantastiske padleegenskaper. I min lærerverden er det viktig å få elevene til å tenke etter hva de har lært. Jeg spurte om hen visste det var folkehøyskole i Valdres. Svaret var nei. Nå vet hen det, og med den kunnskapen kom nysgjerrigheten rundt hva folkehøyskole er. Jeg hørte en del spørsmål ble stilt til folkehøyskoleelevene om deres hverdag. Videregåendetilbud med padlelinje var også ukjent før kursdagene. Nå er det kjent, eller lært som det heter i skoleterm. Et av de viktigste punktene i skoleverden er å åpne elevenes øyne for mulighetene i verden. Allerede her tenker jeg den alternative skoledagen forsvarte seg. Ikke det at jeg tror eleven velger folkehøyskole eller elvepadlelinje, men. Synet på muligheter og diskusjoner med medelever forandres med økt kunnskap.

I bilen hjem, etter første dag, lanserte jeg begrepet gruppedynamikk. Et ukjent begrep for hen før denne dagen. Men jeg ønsket læring. På to plan. Det første handler om å styrke skolelærdommen. I lærerverden er kunnskapen om gruppedynamikk gjerne forskjellen på klasser med mobbing eller fantastisk læringsmiljø. Folkehøyskoler har mye å lære bort der. For det andre trenger Begna padleklubb instruktører under 50 år. Gruppedynamikk skaper trygghet, som er et selvstendig stort poeng i elementet vann. Trygghet er også et stikkord for godt læringsmiljø. Men dette er gruppedynamikk på høyere nivå.

Jeg vet eleven fulgte med oss erfarne instruktører på dag nr. 2. Hvordan vi dynamisk plasserte oss for å skape størst mulig sikkerhet i gruppa, og for å gi den beste padleren mest mulig tid til teknikkinstruksjon. Trolig fulgte eleven med på den andre gruppen også. Hvilke folkehøyskoleelever som satte premissene for gruppeopplevelsen også og hvordan lærerne deres heiet dem fram. Heiet på disse som gikk foran og prøvde. Men samtidig skilte på dem som prøvde på bekostning av andre og de som dro med de andre. Dette er ikke læreplanmål, men viktig kunnskap for å skape gode (lærings)miljø og gagns mennesker.

Det var trolig sjokkerende gruppedynamikklæring for en ungdomsskoleelev å oppdage at 15 folkehøyskoleelever er interessert i det du kan og viser. Føler seg sikre på grunn av denne ungdommens nærvær og viser seriøs interesse for deg som person.  

For meg er det åpenbart at læringsutbytte av disse alternative skoledagene er langt større enn en gjennomsnittlig skoledag. Å tenke på denne måten har medført mye frustrasjon. Takk til SAUS som ser læring som noe større enn skolebenk og læreplanmål. Det er utrolig viktig for å skape gagns mennesker. Og gagns mennesker trenger vi.     

Legg inn en kommentar