Kategorier
Utbrent adjunkt

Pandemier forandrer skolen.

Mange tror skolen forandrer seg for alltid som en konsekvens av coronaviruset. Sannsynligvis har de rett. Ingen kurs kan konkurrere med coronaviruset når det kommer til utvikling av datakompetanse i skolen. Og kompetanseløftet har skjedd uten studiepoeng eller etterutdanning.

Hevet datakompetanse er bra. Datamaskiner er et verktøy vi kommer til å bruke i mange år fremover. For min del er jeg redd denne kompetansehevingen tar skolen i motsatt retning av det jeg ønsker. Jeg fryktet skoleverket nå har skaffet seg et verktøy til for å få gjennomført oppgaver. Oppgaver som i liten grad går i retning av gagns mennesker, men mer mot å få gjort fagoppgavene slik at karakterene blir best mulig.

Jeg skulle ønske vi lærte noe helt annet av pandemien. En særdeles viktig grunn til at skolestarten trakk/trekker ut i tid var manglende muligheter for effektiv vasking av hender. I mang et klasserom hoppes det elegant over håndvask før mat, og etter friminutt. 25 elever ved vasken blir styr og ståk, om vi i det heletatt har vask da. Såpedispenseren, om den henger på veggen, er sannsynligvis tom. Lærerne er glad for å slippe styret.

Hovedgrunnen til dårlig opplæring i håndvask på skolen tror jeg likevel er det faglige fokuset. Elevene har rett på ett visst antall timer i alle fag. Selv klassens time droppes for å få plass til de viktige fagene. Lærere måles på fagkarakterer. Rektorer måles på skolens resultater på nasjonale prøver. Håndvask stjeler verdifull fagtid. Dessuten er hygiene noe foresatte bør ta seg av. Det handler da tross alt om oppdragelse. Vasker barna hendene før mat og etter toalettbesøk hjemme, så kan vi se stort på akkurat det i skoleverket. Det skal også noe til at barna rekker å skitne til hendene i friminuttene. Pausene er jo uansett så korte.

Mars og april 2020 har færre dødsfall enn det som er vanlig for marser og apriler i Norge. Tiltakene vi har satt ut i livet gjør at færre dør av influensa, multiresistente bakterier osv. Under svineinfluensaen var, i følge en kamerat av meg, fraværet i skolen rekordlavt. Selvfølgelig reduseres ulykker og slikt når alle er hjemme, men hovedtiltaket vårt mot pandemien nå, og mot pandemiene tidligere er god håndvask. God håndvask hjelper også mot magesjau, den årlige influensaen, multiresistente bakterier, kikhoste og vanlig forkjølelse. Lista er lenger, men jeg er ingen lege, så dette var det jeg kom på i farten. Kanskje går fraværet i skolen drastisk ned om håndvasken blir prioritert. Med gode vaner fra skolen vil kanskje sykefraværet vi har i voksen alder reduseres også.

Skolen er nok forandret for alltid. Dataferdigheter er bra, men håndvask er livsviktig. Jeg håper vi vektlegger den viktigste lærdommen etter pandemien og forandrer skolen med tanke på å skape gagns mennesker. Gagns mennesker har tid til å vaske seg på hendene før de spiser, etter at de har vært på do og når de kommer inn fra fotballkamp eller treklatring.

Har vi lært noe av pandemien, så går rørleggere og såpeselgere en lys fremtid i møte. Mange skoler trenger en solid oppgradering.   

Legg inn en kommentar