Kategorier
Ukategorisert

Hærverk og vold i miljøvern

Jeg håper klimaendringene er menneskeskapte. Er de menneskeskapte har vi store muligheter til å begrense endringene en del. Skulle endingene utelukkende skyldes naturlige fenomener er det lite annet vi kan gjøre enn å lide mer og mer år for år.

Dessverre virker de fleste klimafanatikere til å være nettopp fanatikere. Ulempen med fanatikere er manglende evne til å ta inn kunnskap. Dette er temmelig likt enten det er fotball-, religion-, partipolitisk- eller klimafanatisme det dreier seg om.

Nå er visst enkelte klimafanatikere villige til å bruke vold for å løse klimakrisen. Vold kan unektelig hjelpe, men det må drepes ganske mange før det gjør utslag på overforbruket i verden. Og de milliardene som drepes må drepes på en klimavennlig måte. Tvangssterilisering er kanskje mer skånsomt i arbeidet med å få ned overforbruket? Effekten er riktignok en generasjon tregere enn drap, men …

Jeg har lenge, og spesielt i sommer, fulgt med på klimadiskusjonen. Klimadiskusjonen henger tett sammen med energidiskusjonen. Problemet er ikke oljeleting. Oljeleting er et symbol på energibehovet. Energibehovet blir ikke borte om oljeletingen stoppes. Løsningene er åpenbare. Kjernekraft er den kortsiktige løsningen. Jeg har til nå ikke sett et eneste holdbart argument mot. Og det selv om man tar Bellona eller Greenpeace sine tall for god fisk. Kanskje er kjernekraft den langsiktige løsningen også. Det kommer helt an på hva som utvikles av alternativ fremover. Vannkraft, som er det reneste alternativet, har vi rett og slett ingen mulighet til å få nok av. På verdensbasis har vannkraft, gjennom uventede flommer, drept veldig mange, og store mengder landområder havner under vann, med de konsekvensene det har for de som bodde der før.

Bagnsdammen er et fascinerende byggverk. I energisammenheng har det to roller. Vannet som stenges av demningen kan vi tenke på som batteri. Det er lagret energi. I tillegg gir demningen omtrent 40 ekstra høydemeter før vannet treffer turbinen og omdannes til strøm.

Den nye fornybare energien mange miljøfanatikere sverger til har åpenbare svakheter. Det trengs enorme batteripakker for å lagre strøm til vindstille eller solfattige perioder. Pr. nå er batteri av de største energislukene vi har. Det er rett og slett elendig energipolitikk å lagre produsert energi. Et miljøalternativ er å stenge av strøm til alt annet enn fyring i mørke perioder og gå i dvale. Strømforbruket i Norge kunne reduseres mye om vi bruker alle de mørke timene i året under en tykk dyne. Forslaget blir neppe godt tatt mot, men i motsetning til vold ville tvangssoving ha stor effekt. Den som sover shopper ikke. Det er med andre ord en dobbelgevinst. Både energibehovet og forbruket av materialistiskes ting ville gå ned.

En feil som gjøres i dag, men som jeg tror politikerne kommer til å rette på fordi feilen er åpenbar, er salg av magasinert kraft (altså vannkraft) i perioder med sol og vind. I fremtiden handler det ikke bare om billigst kraft, men hvilken tilgjengelig kraft det er best å bruke i et årshjulsperspektiv. Skal vind og sol benyttes er gass et genialt supplement. Gasskraft kan slås av og på på kort varsel. Løyer vinden kan gassen kobles inn. For det er unektelig et problem om vi skal forholde oss til så ustabil energikilde som vind og sol, uten å ha noen back-up.  

Dette batteriet, altså det lagra vannet, må ikke tømmes mens vi har tilgang til sol- og vindkraft. I mitt hode er dette så åpenbart at endringen kommer ganske fort.

Klimafanatikere som mener de har prøvd alt og nå tenker vold er neste løsning burde prøve med et realistisk tankesett først. Det er lett å være met oljeboring. Men det løser ingenting. Løsningen er å finne alternativene.  

Legg inn en kommentar