Kategorier
Utbrent adjunkt

Pandemitiltak?

En av, eller kan jeg si det så sterk som min, kampsak som lærer var at skolen skulle ha som mål å sende gagns mennesker fra oss. Jeg sluttet som lærer når målet mitt ble underordnet gode karakterer.

Gagns mennesker kan kle seg etter norske forhold. Gagns mennesker kan overleve 2 timer utendørs i Norge om bilen havarerer eller husnøkkelen knekker. Gagns mennesker greier seg innendørs om strømmen blir borte ett døgn eller to. Gagns mennesker greier å stå i kø. Gagns mennesker kan løse morgendagens utfordringer. Det er mangt et gagns menneske må kunne uten at det gir utslag på nasjonale prøver.

Gagns mennesker vasker seg på hendene etter toalettbesøk. Dessverre måtte vi lærere nedprioritere den type lærdom da håndvask tok verdifull undervisningstid. Undervisningstid som var nøye veiet i forhold til forskjellige fag og læreplanmål. Det gikk så langt at vi 10. klasselærere måtte dokumentere god undervisning i perioden etter eksamen og før skoleferien. Elevene hadde tross alt krav på det. Og ja, jeg vet de hadde krav på det, men ingen av de 250 10. klasseelevene jeg underviste hadde lyst til å høre om læreplanmål i denne perioden. Av en eller annen grunn avsluttet hjernen deres skoleåret i samme øyeblikk som karakterene var satt.

Det er med en viss skadefryd denne skigardsmontøren ser at nasjonale undersøkelser om håndvask etter toalettbesøk og dødsfall grunnet pandemi langt på vei samsvarer. Corona-19 tar flere menn enn damer også hevdes det. Kvinner bruker lenger tid på badet. Gagns mennesker vasker seg på hendene etter toalettbesøk.

I mitt hode er det feil å kalle håndvask for pandemitiltak. God håndhygiene er en selvfølge og det må gjenspeiles i skolehverdagen. Alltid. Uavhengig av pandemier. Forhåpentligvis pusher pandemien skolen i retning av å atter danne gangs mennesker når denne pandemien er over. Gagns mennesker kan regne, skrive og lese, men hvor gangs de er, måles nok på langt flere barometer enn dagens skolekarakterer.

Når hverdagen vår kommer tilbake håper jeg vi bruker tid i skoleverket til å lære å hoste i ufarlig retning, skjønne at vi skal holde oss hjemme når vi er smittebærere, vaske hender ordentlig, lære at man ser på varer med øynene og lar hendene være i lomma, at vi klemmer på være nærmeste og lar de ukjente menneskene i kø være. osv.

Legg inn en kommentar