Kategorier
Ukategorisert

Pulskuren og karakterutvelgelsen.

Jeg leser pulskuren. Ble nysgjerrig på den da jeg hørte legen bak boken på Wolfgang Wee. Legen forklarte hvorfor legestanden i Norge var så elendig til å holde sykefraværet nede og friskheten oppe. Og der er legen og jeg helt enige. Det handler om utvelgelsen, også kalt karaktersystemet i Norge.

Hvem som ender i hvilke jobber bestemmes i stor grad av karakterene vi får på skolen. Det såkalte frie skolevalget er fritt for dem med best karakterer, så blir det meget ufritt jo lenger ned på karakterskalaen folk havner. Skal man være skikkelig stygg mot karaktersystemet er det glimrende til å skille jenter født i januar fra gutter født i desember. Enkel matematikk sier de yngste elevene er 17 % yngre enn de eldste ved skolestart Forskning sier skolesystemet opprettholder denne forskjellen skolelivet ut. Men nok om det. Mer om noe annet.

En som var 15% yngre enn de eldste i klassen ved skolestart. Han ble særdeles overrasket da forsvarets AE test viste score godt over snittet. Heldigvis ble jeg født før ADHD medisin var løsningen på umodenhet ved skolestart. Har enda ikke opplevd å ha elever som rømmer like ofte fra skolen som jeg gjorde de første årene. Hadde egen stol på jobben til min mor. Så ofte rømte jeg.

Karaktersystemet premierer mennesker som er flinke til å sitte i ro og ta til seg kunnskapen som formidles av læreren og gjengi denne på prøvene. Nå vil nok lærere vise til læreplanen å si det kreves evner til kritisk sans og refleksjon for å få toppkarakterer. Svaret mitt er nei. Det kreves evne til å skjønne hvilket spørsmål lærerne vil ha, og stille disse på rett måte til rett tid.

På denne måten ender vi opp med en legestand, og andre stander som velges ut på karaktergrunnlag, som er utrolig flinke til å repetere det de har lært. Refleksjoner rundt resultatet er det verre med. Jeg aner ikke om pulskuren har noe for seg. Men jeg skjønner at legen bak boken har reflektert og skjønt at mer av det som ikke virker er feil medisin. En lege helt etter mitt hjerte.

En lege helt etter min pedagogikk er det også. Pulskuren handler i stor grad om hensynet til menneskets egenskaper fremdyrket gjennom tusenvis av tilpasninger gjennom historien. Kroppen forandrer seg sakte, uavhengig av tempoet verden rundt oss utvikler seg i. Vi kan tilpasse læringen til hjernen, men det tar generasjoner å tilpasse hjernen til læringen.

Vi har frykt for det ukjente. Har foreldrene gjort en for dårlig jobb med å forberede barna til skolesystemet, eller skolesystemet glemt at trygge barn er viktig, så går det til h … grunnet tusenvis av tilfeller tidligere i historien der de uforsiktige ble drept. Forsiktighet medførte overlevelse. Samtidig har de uforsiktige gått foran og utviklet verden. Nå får de ritalin. Også sendes de forsiktige foran. De skoleflinke som fortsetter å gi Ritalin til barn født sent på året uten å undre seg over overrepresentasjon av ADHD-medisiner til barn født på høsten. De som ikke stiller spørsmål om årsksammenheng mellom mange legebesøk og stadig flere ubalanser i kroppen.

Hva om det faktisk er legebesøkene og medisinene vi får med oss derfra som gjør oss sykere? Mye tyder på det.

Mye er sagt om Fosen og vindmøllene der. Konfliktene med reinbeiteområder er sentralt. En reinsforsker mente den konflikten var lett å løse. I dag drives reinsflokkene som saueflokker. Unge hannen slaktes på høsten for å spare foringsbehovet gjennom vintere. Kostnadseffektivt for sau. Idioti i reinsdrift. I forhold til vindmøllekonflikten var poenget at unge hannreiner utforsket nye områder og følgelig ville oppdage at vindmøllene utgjorde liten fare, mens hunnene ville holde avstand til områdene var klarert av våghalsene. Hovedgrunnen til idiotien i slakting av unge reinshanner på høsten var dog noe helt annet. Det var ungreinene som hakket seg gjennom isen og fant mat når det var vanskelige forhold om vinteren. I mangel på disse viltre arbeidsjernene døde resten av flokken, om ingen foret dem.

Jeg vil prøve pulskuren. Og så vil jeg prøve å forandre premieringssystemet i norsk skole.     

Legg inn en kommentar