Kategorier
Ukategorisert

Smedlund

Jeg har ikke blogget på lenge, og tenkte det skulle bli lenge til neste gang. Temaet er også noe jeg aktivt prøver og ikke få med meg. Og jeg lykkes ganske godt. Etter enkeltes oppfatt er jeg likevel bedre orientert enn mange av dem som får betalt for å følge med. Synes egentlig det er litt trist å høre. Om du er av dem som vanligvis blir provosert av min bygdepolitikk, så slutt å les her. Jeg kan love deg at du blir provosert her også.

Når jeg først skulle være så uheldig å vokse opp i Sør-Aurdal var jeg heldig å havne i kretsen som kalles Smedlund i folketellingen. Det er kretsen med desidert mest positiv befolkningsutvikling siste 24 år. Denne utviklingen overrasker ikke meg. I min tid som idrettslagsleder «forsket» jeg litt på dette med bygdeutvikling. Drøssevis med dokumenter ble lest og jeg snakket med en del mennesker. Det hele endte i et prosjekt som fylkeskommunen var meget positive til, da prosjektet var ulikt vanlige bygdeprosjekt. Dessverre døde prosjektet på årsmøtet før det startet, men det hopper vi over nå.


I mitt hode mangler Smedlund det alle andre kretser i Sør-Aurdal har. I min oppvekst i Smedlund krets husker jeg ingen kamper for skolen, kirken, gangvei, grendehus, eller noe annet bygda måtte få beholde ellers ville alle flytte. Dette ble jeg veldig oppmerksom på i møte med Lucky Næroset, en bygdepatriotgruppe som oppsto i kampen for å bevare en bygdeskole. Resultatet av skolekrisemøtet ble en «revygruppe» som markerte seg internasjonalt.

Møtet med Lucky Næroset satte meg tilbake til egen oppvekst. Mye kan skrives om den, men Smedlundkapitelet skriver jeg med 5 bokstaver. HFFMF. Eller Hølerafossensfestligemenneskeforening om mange bokstaver er å foretrekke. HFFMF omfavnet kretsene Fønhus og Smedlund i folkeopptellingen. Legges tallene for disse kretsene sammen, så er det fortsatt oppsiktsvekkende gode tall. Tallene kan ikke forklares med viktigheten av nærskole, ungdomsklubb, kjøpesenter etc. Bruker en slike forklaringsmodeller vil svare bli: lite kommunal innblanding gir god befolkningsutvikling.  

«I Hølera har vi det bra. Her veks det unger midt i gata og hver dag er en fest».

Jeg husker ikke sangtekster så bra, men alle strofene over var med i Hølerasangen fra 80-tallet. Få har vel vært så mye i Hølera som meg, om vi tolker bokstavelig 🙂 Vi har trolig Norges beste juvvandring, godt gjemt i en kommune som helst markedsfører det negative.

I min lærerkarriere ble jeg presentert for mangt av forskning. Blant annet at lærere i snitt 11 negative tilbakemeldinger pr. positive tilbakemelding. Er du bygdepatriot og brenner for bygda di, vil jeg, med forskning i hånden, si det samme som jeg vil si til mange lærere: «Hold kjeft. Resultatet blir bedre, og du får lettere hverdager».

(Vil du bruke tallene til noe mer enn å la deg provosere kan du studere befolkningsutviklingen i Hallingdal. Mange av stedene der tak nedleggingskampen og sentraliseringskampen på 70-tallet, og ble ferdig med den).    

Legg inn en kommentar